Hoạt động kh&cn

Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016

date03:21 PM - 09/04/2021
Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016

Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thanh thất, Chiêu liêu

date09:41 AM - 30/05/2021
Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp  Thanh thất, Chiêu liêu

Công nhận các giống cây trồng lâm nghiệp do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu chọn tạo, gồm: 1. Giống cây Thanh thất: Xuất xứ Tuyên Quang (ký hiệu TQ); Gia đình: Tuyên Quang 6 (ký hiệu TQ6), Đồng Nai 13 (ký hiệu ĐN13), Đồng Nai ĐN11 (ký hiệu ĐN 11) và Vĩnh Phúc 6 (ký hiệu VP6). 2. Giống cây Chiêu liêu nước: Xuất xứ Tây Ninh (ký hiệu TN); Gia đình: Kiên Giang 11 (ký hiệu KG11), Đồng Nai 7 (ký hiệu ĐN7), Tây Ninh 1 (ký hiệu TN 1) và Tây Ninh 2 (ký hiệu TN 2).

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

date12:46 PM - 13/07/2021
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Truy cập ngày: 3013

Tổng truy cập: 39860